total_views =

Over ons

About usDe Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder een geldig verblijfsdocument.

Sinds de jaren negentig zijn de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland in een rap tempo afgenomen. Vrouwen treft dit op veel specifieke terreinen, met name op het gebied van gezondheid, zwangerschap, de zorg voor kinderen, (seksueel) geweld, arbeid en juridische positie. De Steungroep wil deze misstanden aan de kaak stellen en tegelijkertijd vrouwen bijstaan om hun mogelijkheden te vergroten.

De achtergronden van vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland kunnen heel uiteenlopend zijn. Sommige vrouwen zijn gekomen op zoek naar werk, anderen om bij hun ouders of partner te komen wonen of op de vlucht voor oorlog, geweld of natuurrampen. Sommige vrouwen zijn slachtoffer geworden van vrouwenhandel of zijn door hun partner of familie mishandeld. Een deel van de vrouwen heeft eerder een asielverzoek ingediend of is in afwachting van één of andere juridische procedure om een verblijfsvergunning te krijgen. Sommige vrouwen leven hier alleen, anderen hebben kinderen en/of een partner.

Wat deze vrouwen gemeen hebben is de achtergestelde positie waarin zij zich bevinden. Als gevolg van het repressieve migratiebeleid van de overheid worden zij van vrijwel alle voorzieningen in Nederland uitgesloten. Dit gaat in tegen onze ideeën over rechtvaardigheid. De Steungroep verzet zich tegen de stigmatisering van mensen zonder verblijfsvergunning.

Er zijn geen illegale mensen, alleen onmenselijke wetten!

De Steungroep probeert de positie van vrouwen zonder verblijfsvergunning op praktisch en structureel niveau te versterken. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat daarbij voorop. Tijdens ons wekelijkse spreekuur kunnen vrouwen terecht voor informatie en ondersteunen wij hen in het regelen van praktische zaken (huisvesting, medische en juridische zaken, opleidingsmogelijkheden). Wij zijn actief in het creëren van voorzieningen en het opbouwen van netwerken van en voor vrouwen en wijzen hen waar nodig de weg naar andere organisaties.

Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig! De activiteiten van de Steungroep worden door circa acht vrijwilligers gerealiseerd. Wij ontvangen hiervoor geen onkosten. Voor onze overige kosten en ondersteuning van onze clienten (noodvoorzieningen; informatie avonden; activiteiten met de vrouwen; kantoorkosten etc.) zijn wij van giften van particulieren en fondsen afhankelijk.