total_views =

Contact

Via onderstaand formulier kunt u de Steungroep een email sturen.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op de eerste twee woensdagen
en de laatste twee vrijdagen van de maand, van 14.00 tot 17.00
op telefoonnummer 020-4630345 of 06-39179806

Steungroep Vrouwen zonder verblijfsvergunning
Van Ostadestraat 49 B
1072 SN Amsterdam
020-4630345 of 06-39179806

info@svzv.nl

Bankrekening
NL31 TRIO 0197906834
ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV
te Amsterdam

(De SVZV staat als Stichting Zijwaarts genoteerd bij de Kamer van Koophandel, vandaar de dubbele naam. )

RSIN/Fiscaal nummer: 812429151

Het bestuur van de Steungroep werkt, evenals alle andere medewerkers, geheel vrijwillig en bestaat uit:

Secretaris: Alicia Dupouy
Penningmeester: Tessel Pauli
Algemeen bestuurslid: Rhodante Ahlers